อนุทิน 170130 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๒๖

เกิดเป็นคน…อย่าหมิ่นคน เพราะไม่เช่นนั้น คงไม่มีกฎหมายสำหรับ “สิทธิมนุษยชน” ขึ้นมาหรอก

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)