อนุทิน 17013 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

ช่วงเช้าวันนี้จะมีการสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้ทำกิจกรรมกันเมื่อวาน

ตอนนี้กลุ่มเชิงพาณิชย์ได้นำเสนอข้อสรุปจากการแลกเปลี่ยนกันทั้ง 7 มหาวิทยาลัย

  เขียน:  

ความเห็น (0)