อนุทิน 170125 - คนท่าชนะ (Thachana Man)

ประชาธิปไตยแบบไทยๆ

คนไทยบางส่วน อันอาจรวมทั้ง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และนักการเมือง ที่ไม่พอใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในประเทศของเขาเอง เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆอยู่เสมอว่า บ้านเรายังไม่เป็นประชาธิปไตย แต่เป็นเผด็จการ อยากได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ เหมือนกับประเทศที่พวกเขายกย่องว่า เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ก็คงไม่แปลกอะไร สำหรับคนอย่างเราๆ ที่คิดไม่เหมือนกัน ย่อมให้ความหมายของคำศัพท์ต่างๆ แตกต่างกันออกไป อยากได้อะไรตามที่ตนเอง หรือกลุ่มของตนเองปรารถนา แต่ถ้ามีวิธีที่จะทำให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ ด้วยวิธีที่เหมาะสม สมควร โดยที่คนทั่วไปไม่ต้องเดือดร้อนเพราะการกระทำของพวกเขา จะเป็นที่น่าชื่นชมและสรรญเสริญอย่างยิ่ง แต่ถ้าเป็นไปอย่างคุณโดนัล ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ก็เป็นประธานาธิบดีได้สมัยเดียวเท่านั้นเอง โชคยังดีตอนนี้เรายังไม่มีประธานาธิบดี กรุงเทพมหานคร ๘ มกราคม ๒๕๖๔

เขียน 08 Jan 2021 @ 19:56 ()


ความเห็น (0)