อนุทิน 170124 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๒๓

โรงเรียนปิดต่ออีก ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔…จะยาวนานอีกแค่ไหนกับโควิด

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)