อนุทิน 170119 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๒๑

งานบุคคล…เป็นงานที่ใคร ๆ ก็ต้องการเป็น…ได้ตำแหน่ง เพราะเบื้องลึก เบื้องหลัง จะมีผลประโยชน์มากมาย หากกระทำไม่ถูกต้อง…สำหรับฉัน ปฏิบัติงานมา ๓๓ ปี เห็นคุณ-โทษ มากมายต่อการทำงาน แต่กลับภูมิใจที่ทำงานมาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ เมตตาเพื่อนร่วมงานมาโดยตลอด ใช้หลักธรรมในการทำงาน พรหมวิหาร ๔ ที่ต้องดำรงตนให้ได้และให้เป็น…พอเพียงในตำแหน่งที่ได้เป็น…บอกได้เลยว่า “มิเคยคิดทุจริต คิดทำไม่ดีต่อในตำแหน่งหน้าที่ แม้แต่ครั้งเดียว ยืนอยู่บนหลักธรรมาภิบาลตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่…เข้าใจคำว่า “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” อยู่เสมอ ทำงานบนความซื่อสัตย์ สุจริต…เข้าใจอกเขาอกเราในการทำงาน…แค่ภูมิใจในการทำหน้าที่ของตนเอง เหลือเวลาอีกประมาณ ๒๑ เดือน ก็จะพ้นในตำแหน่ง ประคอง “คุณงาม ความดี ที่ได้รับมอบหมายมาตลอดเวลา ๓๓ ปี…ขอบคุณที่ภาครัฐ และผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลักดันให้ฉันได้เข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลนี้…ท่านจงภูมิใจที่เลือกคนไม่ผิด ที่ได้มาทำงานให้กับส่วนราชการด้วยความซื่อสัตย์ แม้จะไม่ถูกใจใคร แต่ถูกต้องตามหลักการตามภาครัฐต้องการ…เพราะมันมีสิ่งล่อตา ล่อใจมากมาย หากใจไม่แข็ง และเด็ดเดี่ยวต่อหลักการมากพอ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)