อนุทิน 170105 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๑๗

สมัยย่า…ย่าเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อคราวที่ต้องเรียนต่อระดับปริญญาตรี คือ อายุประมาณ 23 ปี เพราะย่าเรียนต่อที่ มสธ. แต่ปัจจุบัน พี่ฟ้าคราม พี่สกาย ต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้านด้วยระบบ Online และแม่อ้อมสอนพิเศษให้กับพวกเธอ…พวกเธอเรียนรู้ด้วยตนเองตั้งแต่วัยเด็ก ย่าบอกว่า “ก็ดี…จะได้ทำให้พวกเธอมีความเชื่อมั่น มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบด้วยตัวเองได้และเป็น”…ด้วยการมีแม่อ้อมช่วยบอก สอน แนะนำให้กับพวกเธอ “เด็กยุคโควิด“…เพราะต่อไปพวกเธอต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองไปตลอดชีวิตเช่นกัน

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)