อนุทิน 170104 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๑๖

“ความสุข” มิได้เกิดจากการมีรถขับ กระเป๋าที่ถือ เสื้อผ้าที่ใส่ เพื่อนที่คบ สังคมที่มี…หรู เริ่ด รวย…แต่ความสุข จะดูกันที่สีหน้า แววตา ที่เรามองผู้อื่นด้วยรอยยิ้ม + คำพูด + ความรักที่มีต่อผู้อื่น…โดยเรามิได้เรียกร้องจากผู้อื่น แต่เราสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ นี่คือ “ความสุข”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)