อนุทิน 170097 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๑๓

ฝึกจิตให้เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลา ทุกขณะจิต…โดยเฉพาะจิตสุดท้ายของการเป็นมนุษย์

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)