อนุทิน 170093 - ต้นโมกข์

เด็กๆไม่ได้เรียนรู้ “ความเมตากรุณา”

โดยการคิด หรือพูดเกี่ยวกับมัน

“ความเมตตากรุณา”

เรียนรู้ได้ดีที่สุด คือ “รู้สึก”

ถึงพวกมันเท่านั้น!

เขียน 03 Jan 2021 @ 18:44 ()


ความเห็น (2)

สวัสดีปีใหม่ครับครู

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ครับคุณเพชรฯ