อนุทิน 170084 - คนท่าชนะ (Thachana Man)

ส.ค.ส. ๒๕๖๔

ปีสองห้า หกสาม ข้ามไปแล้ว หกสี่แพร้ว เพริศพริ้ง จริงหรือไม่ อยู่ที่ท่าน ทั้งหลาย หมายมั่นใจ ทำสิ่งใด ไม่พรั่น หมั่นพากเพียร ทำงานดี มีทรัพย์ นับอนันต์ มีธรรมนั้น เหนือทุกข์ สุขล้นเหลือ ดูแลกาย คลายโรค โลกก่อเกื้อ กินอย่าเหลือ เพื่อกาย หายห่างยา ขึ้นปีใหม่ ใจกาย หายจากโรค ทุกข์แลโศก เศร้าหาย กายหรรษา ห่างโควิท คิดทำ คำขอมา หมอเขาว่า วาดไว้ ให้ทำตาม ขอความดี ที่ทำ นำสู่ผล ห่างเจ็บจน เจอเจิด จ้าเสมอ สุขล้นจิต คิดใด ได้เจอะเจอ พบเสมอ สมหวัง ดั่งนิพาน

กรุงเทพฯ

๑ มกราคม ๒๕๖๔

เขียน 01 Jan 2021 @ 00:31 ()


ความเห็น (0)