อนุทิน 170070 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๑๑

วันนี้…”พิษณุโลก” ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองไข่แดง เพราะพิษโควิดล้อมรอบ…จะรอดไหมคะ? เมืองสองแคว…ส่วนตัว มิค่อยออกไปไหน มาไหน อยู่บ้านสบายใจมากที่สุด ณ เพลานี้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

ดุแลสุขภาพด้วยนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณเพชร…เช่นกันค่ะ