อนุทิน 170068 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๐๙

การสอนคน…ให้เป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเป็นตัวตนในตัวเอง สิ่งนี้ คือ การสร้างความเป็นตัวตนของความเป็นมนุษย์

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)