อนุทิน 170066 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๐๗

คนเหมือนคน…แต่คนมิเหมือนกัน…แน่นอนค่ะ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)