อนุทิน 170065 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๐๖

ผิดไหม? กับการเอาใจใครไม่เก่ง และไม่เป็น โดยเฉพาะการประจบประแจง สอพลอ…บอกเลยว่า “มิใช่นิสัยของฉัน”…มิทำเด็ดขาด และก็ไม่อยากให้ใครมาทำแบบนี้กับฉันด้วย นี่คือ “ตัวตน” ความเป็นตัวตนของฉันเอง…ยิ่งเรียนรู้ สิ่งใดไม่ดีก็จะไม่ทำ เพราะทราบว่าทำแล้วมันไม่ดี แต่ในสังคมไทยคนก็ยังต้องการทำกันมากมาย…หากเป็นเรื่องงาน ถึงไหนถึงกัน เพราะมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)