อนุทิน 170058 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๐๒

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่…ภาระงานที่ต้องปฏิบัติด้วยการใช้มวลความรู้ ระเบียบ กฎหมายที่ทราบมาทั้งชีวิตในการนำมาชี้แจงเหตุและผล

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)