อนุทิน 170056 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๐๐

ครบอนุทินที่ ๔๐๐๐…เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของฉัน นางเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดเวลา…นี่คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิตของนาง และก็ไม่ได้หวังกับใบปริญญาระดับใด…สิ่งที่ได้ คือ ใบปริญญาชีวิต ที่จะมีการมอบให้นางวันสุดท้ายของการเผาร่างของนาง “บุษยมาศ”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)