อนุทิน 170055 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๙๙

ทักษะชีวิต…มีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตบนโลกมนุษย์นี้ แต่มนุษย์กลับไปให้ความสำคัญกับความรู้มากกว่าทักษะชีวิต…ความรู้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของทักษะชีวิต

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)