อนุทิน 170053 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๙๗

การฝึกเขียนในทุก ๆ วัน คือ Timeline ของฉันเอง…เพราะทุก ๆ คำที่ได้เขียน คือ ตัวตนที่ฉันเป็น

การเป็นตัวตนของแต่ละคน…”วัดได้จากการกระทำในความเป็นจริง”

ฝากไว้ให้กับการการสร้าง Competency and Skill ของแต่ละคน

ขอบคุณ Gotoknow ที่ให้พื้นที่ในการฝึกเขียนความเป็นตัวตนออกมาค่ะ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)