อนุทิน 17005 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

เมื่อทำความเพียร จุดมุ่งหมายของการกระทำหรือที่ใครหลายคนเรียกว่ากรรมนั้นก็คือ “ความเพียร”
ความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส
งานนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบปลีกย่อยที่ใช้รัดเรียงร้อยเป็นข้อหนึ่งในโซ่แห่งความเพียร

เมื่อทำความเพียรแล้ววันนี้ฉันเลือกเพียรในกรรมดี

ทำงาน ทำความดี แล้วชีวิตนี้จักมีพลัง

  เขียน:  

ความเห็น (0)