อนุทิน 17005 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เมื่อทำความเพียร จุดมุ่งหมายของการกระทำหรือที่ใครหลายคนเรียกว่ากรรมนั้นก็คือ “ความเพียร”
ความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส
งานนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบปลีกย่อยที่ใช้รัดเรียงร้อยเป็นข้อหนึ่งในโซ่แห่งความเพียร

เมื่อทำความเพียรแล้ววันนี้ฉันเลือกเพียรในกรรมดี

ทำงาน ทำความดี แล้วชีวิตนี้จักมีพลัง

เขียน 02 Aug 2008 @ 04:00 ()


ความเห็น (0)