อนุทิน 170043 - อมรดิษฐ์

หน้าวัวเปลวเทียน มีลักษณะดอกสีสวยมีหลายสี ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ สามารถปลูกในกระถางได้ใบใหญ่จะทิ้งใบลงล่าง เป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูงควรรดน้ำทุกวัน ไม่ต้องการแดดจัดสามารถปลูกในที่แดดรำไรได้ มีประสิทธิภาพในการคายความชื้นปานกลางและมีประสิทธิภาพในการดูดสารพิษได้ด้วย

เขียน 26 Dec 2020 @ 16:34 ()

คำสำคัญ (Tags) #ไม้ปลูกสวยงามและช่วยดูดซับความเห็น (0)