อนุทิน 170027 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๙๑

ความสุข เกิดจากการได้กระทำดี…เช้านี้ ร่วมทำบุญโคมไฟ ๒ ดวง เพื่อแสงสว่างของชีวิต

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)