อนุทิน 170019 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๘๖

เป็นเรื่องที่น่ากลัว สำหรับ ณ เวลานี้ กับคนรุ่นใหม่ในการทำงาน ไม่ค่อยทราบเรื่องเกี่ยวกับวินัย…จริยธรรม…จรรยาบรรณวิชาชีพ เพราะบางครั้งทำไป โดยอาจมิได้นึกคิดว่า สิ่งที่ทำนั้น มันคือ เรื่องผิด แต่ตนเองกลับคิดว่า มันคือ ถูก…สุดท้ายก็โดนทั้งจรรยาบรรณร้ายแรง และวินัยร้ายแรง…และปัจจุบัน เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมของการทำงาน ชอบทะเลาะ ใส่ร้าย ป้ายสีกัน…บอกเลยว่า คือ เรื่อง การแตกความสามัคคีในหมู่คณะ…และอาจแรงขึ้น ๆ ทุก ๆ วัน…อาการน่าเป็นห่วง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)