อนุทิน 170018 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๘๕

กิริยา อาการ…ตอนแรกนั่งเม้ามอยกันอยู่ พอมีคน ๆ หนึ่งเข้ามานั่งร่วมวงด้วย แล้วอาการเม้ามอยก็เงียบในทันใด…นั่นแสดงถึงว่า “คุณกำลังพูดถึงคน ๆ นั้น หรือกำลังเม้าถึงเรื่องที่ไม่ต้องการให้คนที่มานั่งร่วมวงด้วยได้ยิน ได้ฟัง”…นี่เป็นการแสดงอาการที่มิบังควรกระทำ รู้ตัวกันหรือไม่ว่าสิ่งที่ทำแสดงถึงความไม่มีความจริงใจต่อกัน คริ ๆ ๆ…ก็มิใช่อยากได้ยิน แต่กิริยา อาการแบบนี้ มิควรกระทำหากอยู่ในสังคมการทำงาน เขาเรียกว่า “มารยาททางสังคม”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)