อนุทิน 170017 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๘๔

บ่ายนี้…มีการประชุมเกี่ยวกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ ทบทวนใหม่อีกครั้งเกี่ยวกับการรายลอกผลงานวิชาการ…ในยุคเปลี่ยนผ่าน พยายามหากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อมิให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความไม่เป็นธรรม เพราะอย่างน้อยได้รับโทษกับไม่สามารถขอผลงานไปได้อีก ๕ ปี…กับกฎหมายที่ ประกาศ กพอ. แจ้งว่า การลอกผลงานวิชาการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง…อะไรมันจะขนาดนั้น โทษ ๒ ครั้ง ในความคิดของผู้เขียน มีความคิดว่า มันมีอะไรที่ผิดพลาดมาตั้งแต่การออกกฎหมายหรือเปล่า?…เตรียมหาข้อมูลเพื่อความเป็นธรรมให้มากที่สุด…ทำหน้าที่ เหมือนเป็นท่านเปาฯ เลยอ่ะ!!!…เพราะหากตัดสินไปแล้ว มันเป็นบรรทัดฐานในรายต่อไปเลยเชียวน่ะ จะบอกให้…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)