อนุทิน 170007 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๘๓

ประมวลจริยธรรม ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา…กำลังจะเริ่มทำและประกาศใช้…คงจะทราบและถือปฏิบัติจริงจังกันเสียที กับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ…เข้าใจว่า ระยะนี้ คือ ช่วงเปลี่ยนผ่าน สำหรับคนรุ่นเก่าเข้าใจในกฎหมาย แล้วคนรุ่นใหม่ล่ะ เข้าใจหรือไม่ว่า การจะทำสิ่งใด ๆ ต้องระมัดระวังให้มาก ๆ มิใช่มีสิทธิ์ เสรีใด ๆ แล้วจะทำอะไรได้ตามใจตนเองเสมอ…ได้เห็นเพียงเข้าใจเขา ก็เพราะเขาไม่รู้…ไม่เข้าใจ…ไม่เคยเรียนรู้…คิดว่า ความอิสระ เสรี นึกคิดจะทำสิ่งใดก็ทำได้…มันมิใช่ค่ะ เพราะเรามิได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ต่างหาก จึงต้องมีกฎ ระเบียบ ออกมาบังคับใช้ ควรเข้าใจกันเสียใหม่ค่ะ…สิทธิ เสรีภาพ มีได้แต่ภายใต้ขอบเขตที่กำกับ และกำหนดให้ปฏิบัติตาม

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)