อนุทิน 170003 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๘๑

ในความเป็นจริงของมนุษย์…”ความเปลี่ยนแปลง” เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองว่า “รู้หรือไม่? ว่าตัวเราควรยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้น ๆ”…สิ่งสำคัญที่สุดกับชีวิตมนุษย์ นั่นคือ การยอมรับกับความเป็นจริง…ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น และเป็นอยู่ตามความจริง จึงจะทำให้อยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะไม่อึดอัดกับสิ่งที่ตนเองเป็น และเกิดขึ้นกับตนเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)