อนุทิน 170002 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๘๐

“ยอดคน”…คือ คนที่สามารถขัดเกลาตนเองได้ จนเข้าถึงความผ่องแผ้วอยู่เนือง ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)