อนุทิน 170001 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๗๙

เมื่อวาน มีหน่วยงานหนึ่งได้ติดต่อผู้เขียนมา…ซึ่งมองเห็นถึงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้ไปบอกน้อง ๆ ที่เป็นข้าราชการรุ่นใหม่…ขอบคุณนะคะที่เห็นถึงความรู้ + ความสามารถ โดยเฉพาะในเชิงวิชาการในการเขียนเรื่องราวต่าง ๆ…นี่คือ ทักษะของแต่ละคนที่สามารถทำได้ แต่ขึ้นอยู่กับชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งมิใช่เรื่องง่าย และก็มิใช่เรื่องยาก ขึ้นอยู่กับความขยัน + ความคิดของแต่ละคนที่จะเริ่มทำค่ะ เพราะความคิดแบบนี้ เริ่มต้นมาตั้งแต่ผู้เขียนบรรจุเข้ารับราชการ และมีการวางแผนชีวิต ไม่ว่าเรื่องใด ๆ ตลอดมาเสมอจวบจนจะถึงเวลาเกษียณในอีก ๒ ปี ข้างหน้านี้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)