อนุทิน 170000 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๗๘

วิธีการสอนคน…สำคัญมากต่อการเติบโต และการพัฒนาของมนุษย์ เพราะจะทำให้แสดงออกมาถึงคุณภาพของความเป็นคน ขึ้นอยู่กับการพัฒนาการของปัญญามนุษย์…การสอนคน ทำให้เห็นถึงการเป็นคนดี-คนไม่ดีก็ได้…โดยเฉพาะกระบวนการสอนเรื่อง “กระบวนการทางความคิด“ เป็นสิ่งสำคัญมากต่อการสอนคน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)