ติดต่อ

อนุทิน #17000

ถ้านักศึกษายิ้มได้ในชุมชน ชีวิตข้างหน้าเขาก็จะยิ้มได้ เพราะเขาคือชุมชน
นักศึกษารักชุมชน ชุมชนก็รักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรักชุมชน ชุมชนก็รักมหาวิทยาลัย
น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นมหาวิทยาลัยชุมชนเพื่อชุมชน

  เขียน:  

ความเห็น (0)