อนุทิน 169999 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๗๗

ไม่ว่าอาชีพใด ๆ ก็มีความสำคัญต่อการทำดำรงชีพของมนุษย์…หากอาชีพนั้นเป็นอาชีพที่สุจริต มิมีอาชีพใดที่สูงกว่ากัน…มุมมอง + ความนึกคิดของแต่ละคนต่างหากที่ทำให้อาชีพแต่ละอาชีพมีความต่างกัน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)