อนุทิน 169992 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๗๖

ยิ่งอายุมากขึ้น…จะเห็นถึงการกระทำของตัวเรา แตกต่างจากตอนเป็นเด็ก ๆ…นั่นคือ คำว่า “วุฒิภาวะ” ที่มีมากขึ้น…กับคำว่า “สิ่งใดควร…สิ่งใดไม่ควร”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)