อนุทิน 169991 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๗๕

หากสังเกตดูดี ๆ…จะเห็นว่า “ในเหตุการณ์ที่วิกฤตินั้น…ย่อมมีสิ่งที่ดี ๆ อยู่เสมอ”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)