อนุทิน 169986 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๗๔

การเก็บเงินที่ดีที่สุด คือ การออมทรัพย์รายเดือน แม้จะไม่ไฮโซเช่นคนอื่น แต่ก็ได้เก็บ สะสมเงินมาตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการ เก็บเล็ก ผสมน้อย ก็ได้เกือบล้าน…ปีนี้เลยได้ปันเงิน ๔๓,…บาท แถมทำประกันชีวิตไว้ให้ทายาทอีก ๕ กรมธรรม์…สุดท้ายพวกนายมีกิน มีใช้ไปตลอดชีวิต หากรู้จักกิน เก็บ และใช้ แบบไม่ฟุ้งเฟ้อ อยู่แบบพอเพียง ไม่ติดหรู อยู่แบบติดดิน ใช้ชีวิตให้รู้จักเป็น…เท่านี้ พวกนายก็จะมีความสุข สุด ๆ กันแล้ว สำหรับแม่คนนี้ที่มีให้…เสียสละให้กับคนในครอบครัว ด้วยการเก็บออมทีละเล็ก ทีละน้อย ไม่นานก็เป็นก้อนใหญ่ได้เอง…ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะ

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)