อนุทิน 169985 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๗๓

การพึ่งตนเอง…ให้ได้ และให้เป็นนั้น “ดีที่สุด“ ไม่ว่าเรื่องใด ๆ ที่เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ เพราะจะได้ซึ่งความภูมิใจ ความเกรงใจ การไม่ไปรบกวนผู้อื่นให้เขาเดือดร้อน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)