อนุทิน 169980 - ต้นโมกข์

ไม่ว่าจะเป็นชีววิทยา, สังคมวิทยา, รัฐศาสตร์,

เศรษฐศาสตร์, จิตวิทยา, ฟิสิกส์, หรือแม้แต่คณิตศาสตร์

ล้วนเกิดมาจากปรัชญาทั้งสิ้น!

เขียน 17 Dec 2020 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)