อนุทิน 169963 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๖๙

เมื่อช่วงเช้าวันนี้…๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓…เข้าร่วมพิธีเปิดงาน PSRU Book Fair มีคุณปราปต์ ((ชัยรัตน์ (พิพิธพัฒนาปราบต์)) ผู้เขียนหนังสือ กาหลมหรทึก…คุณหมีปาฏิหารย์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาด้วยความเห็น (0)