อนุทิน 169962 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๖๘

นางเป็นคนชอบมาทำงานเช้า…อากาศสดชื่น รถก็น้อย บรรยากาศ ดีมาก ได้งานเพิ่มขึ้น ฝึกเป็นนิสัยตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการ-ปัจจุบัน ก็ยังมาทำงานแต่เช้า ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)