อนุทิน 169960 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๖๖

การที่เราเคยอยู่ที่ต่ำ เมื่อยามที่ได้อยู่ที่สูงแล้วเห็นเหตุการณ์จากประสบการณ์ต่าง ๆ ทำให้เราอยากกลับไปอยู่ ณ จุดดั้งเดิมที่เราเคยอยู่มา เพราะที่นั่นมีสุขใจ…ไม่มีทุกข์ใจ แต่ที่เดิมขาดสิ่งที่เรียกว่า “เงินตรา” เท่านั้นเอง หากไม่ยึดติด ไม่อยากหวัง อยากได้ ก็สามารถอยู่ได้แบบสบายใจ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)