อนุทิน 169954 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๖๕

เช้าวันนี้ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓…ได้ไปเข้าร่วมรับฟัง “พลิกโฉมการผลิตครูไทยในยุค Digital Disruption”…จาก ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ รองเลขาธิการคุรุสภา เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ฟัง…ช่วงนี้ เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านในเรื่องการพัฒนามนุษย์ จริง ๆ แล้ว ถ้าไม่มี IT เรื่องต่าง ๆ ก็คงเป็นไปตามกาลเวลา แต่พอมี IT เข้ามา ทำให้ย่นระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น…ปัจจุบัน ย่าก็ไม่แปลกใจที่พี่ฟ้าคราม พี่ Sky จะต้องเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ บนโทรศัพท์มือถือ เพราะถือว่าคนในอนาคตที่จะต้องใช้มันในชีวิตประจำวัน อยู่ที่ว่า “พวกหนู ๆ ต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลง ตัวหนูเองให้เท่าทันกับโลกอนาคตให้ได้ เพราะไม่เช่นนั้น หนูจะตกยุคของการศึกษา”…นอกจากเรื่องความรู้ ความสามารถแล้ว พวกหนูจะต้องมี “ทักษะ” ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในอนาคตให้มากขึ้น ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของพวกหนูเองลูก

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)