อนุทิน 169942 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๖๑

เช้านี้…ขับรถยนต์ไปเจาะเลือดเอาไว้ก่อน สังเกตเห็นคนสูงอายุเยอะกว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมา…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)