อนุทิน 169936 - ต้นโมกข์

เด็กๆที่ไม่มีความสามารถทางประสาท

จะไม่สามารถควบคุมปฏิกิริยาทางอารมณ์ได้

พื้นที่ทางสมองที่ควบคุมอารมณ์ (พรี ฟร้อนทอล คอร์เท็ก)

จะไม่เกิดขึ้นหากไม่ถึงวัยผู้ใหญ่

หรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

เขียน 10 Dec 2020 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)