อนุทิน 169930 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๕๘

ฝึกหัดให้เป็นคนที่สามารถอยู่คนเดียวได้ บนโลกใบนี้…อย่าทำตัวให้ยึดติด หรือขาดใครไม่ได้ เพราะสุดท้ายเราก็ตายคนเดียว

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)