อนุทิน 169928 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๓๖

หนูเดวา…อารมณ์ดีเสมอ ขวัญใจของพ่อภัคร… https://youtu.be/1yq4aH_mZiQ พัฒนาการของการเรียนรู้ของเธอ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=1yq4aH_mZiQความเห็น (0)