อนุทิน 169920 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๓๑

วิชาที่เรียน กับวิชาชีวิตจริง…บางครั้ง บางเรื่อง ก็ช่างมีความแตกต่างกันเสียจริง ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)