อนุทิน 16992 - BM.chaiwut

BM.chaiwut
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@16990 ดึกแล้ว จับผิดอาจารย์สักหน่อย (5 5 5 ...)

นัตถิ ปัญญา สมา อาภา ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยแสงสว่างแห่งปัญญา

ข้อความนี้คลาดเคลื่อนเล็กน้อย กล่าวคือ นัตถิ ปัญญา สมา อาภา นี้ เขียนไม่ถูก ต้องเขียนว่า นัตถิ ปัญญาสมา อาภา ถึงจะถูก...

ส่วนคำแปลนั้น ต้องแปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี หรือจะแปลว่า ไม่มีแสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ก็พอได้...

อย่างไรก็ตาม รู้สึกชื่นชมเสมอในความเป็นนักค้นคว้าของอาจารย์ (พิมพ์ออกจากใจจริงๆ นะ จะบอกให้ 5 5 5...)

 

เขียน 02 Aug 2008 @ 00:47 ()


ความเห็น (0)