อนุทิน 169905 - ปิยพัทธ์ คำเป็ง

บูม BCOM คนสั่ง : บูม BCOM นศ. : เฮ้ คนสั่ง : บูม BCOM จำนวนรอบ นศ. : ทวนรอบที่สั่ง คนสั่ง : 3 4 นศ. : วิ๊ด…….บูม วิ๊ด…….บูม B B BUSINESS C C COMPUTER BC…BC… BUSINESS COMPUTER วิ๊ด…….บูม วิ๊ด…….บูม คนสั่ง : 3 4 นศ. : 12 123 12 12 1 BCOM เฮ้ (ปรบมือ)

เขียน 06 Dec 2020 @ 13:44 ()


ความเห็น (0)