อนุทิน 16990 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สติ …….. คือ ชีวิต ……. คือ ปาฏิหาริย์ @  120486 โดย  ซันซัน

สวัสดีครับ 18 ส.ค. 2550 ก็ครบรอบวันคล้ายวันเกิดของบันทึกนี้พอดีเลยนะครับ HBD ล่วงหน้าครับ :)

เพราะ พลังสติ จึงค้นพบแสงสว่างในตัวเองค่ะ

อย่างนี้ต้องเปลี่ยน nickname จาก ซันซัน เป็น Lampyridae นะครับเก๋ดี แต่ Lamp คงสว่างไม่เท่า sun นะครับ นึกถึงเสภาขุนช้างขุนแผน ที่พูดถึง Lampyridae เอาไว้ความว่า

เต่าเตี้ยดอกอย่าต่อให้ตีนสูง            มิใช่ยูงจะมาย้อมไม่เห็นขัน
หิ่งห้อยฤๅจะแข่งแสง The sun        อย่าปั้นน้ำให้หลงตะลึงเงา
  

(จำผิดจำถูก เพราะสัญญา ไม่เที่ยงนะครับ) พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า นัตถิ ปัญญา สมา อาภา ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยแสงสว่างแห่งปัญญา พระผู้มีพระภาคยังได้ตรัสไว้อีกว่า การมาและการไปของสรรพสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์มนุษย์ มี  ๔ ลักษณะ คือ

ตโม   ตมปรายโน,       ตโม  โชติปรายโน,
โชติ   โชติปรายโน,     โชติ  ตมปรายโน,

มืดมา มืดไป,              มืดมา สว่างไป,
สว่างมา สว่างไป,        สว่างมา มืดไป,

ในนิยายจีน ท่านโพธิธรรม (ปรมาจารย์ตั๊กม้อ) ถูกผู้ไม่มีความรู้ทางนิรุกติศาสตร์ (philology) อย่างถ่องแท้เขียนชื่อท่านทับศัพท์(โดยยึดจากสำเนียงจีน) ว่า ตโมภิกขุ (ภิกขุผู้มืดบอด -_-'') จริงๆ คำว่า ตั๊กม้อ มาจากคำว่า ธรรมะ (บาลีออกเสียงว่า ทึมึ) 

อ่านบันทึกนี้แล้วก็  ดีใจที่คุณหมอ ซันซัน สว่างมา และกำลังจะสว่าง(ต่อ)ไป ถึงว่าดูหน้าตามีสง่าราศี มั่กๆ ครับ

เขียน 02 Aug 2008 @ 00:21 () แก้ไข 02 Aug 2008 @ 01:20, ()


ความเห็น (0)