อนุทิน 169897 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๒๘

น้อง ๆ ส่งการประเมินค่างานจาก มรภ.อื่น มาให้อ่านอีก ๔ ตำแหน่ง…มีหน้าที่อ่านงานในแต่ละตำแหน่งเพื่อประเมินค่างานให้เป็นระดับชำนาญการ (ระดับที่สูงขึ้น)

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)