อนุทิน 169896 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๒๗

สุขภาพกาย-จิต นั้น สำคัญพอ ๆ กัน จงหมั่นรักษาให้จงดี…กว่าจะรู้-เข้าใจในธรรม ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)